История

Началото

  Началото на туристическото движение във Велики Преслав е поставено през 1923 г. Година по-късно, през 1924г., група учители и служители под ръководството на даскал Геров и Димка Герова се организират и се отправят към местността Хорски дол. Учредено е туристическо дружество,което носи името на местността, а за негов председател е избран Геро Геров.

  Легенда,записана от Йордан Станев през 1974г., разказва за този дол горе в планината,закрит от ветровете,дето не се чува човешки глас от хиляди крачки. Избран е от най-мъдрите старейшини за убежище на населението по време на нападението на татарите.Една девойка на име Рада, по идея на нейния дядо прекопава гробовете в гробищата и казва на татарите,че населението е измряло от чума. По-късно този дол в преславска планина,където 2 дни и 2 нощи се укривали бежанците нарекли Хорски дол.А за героичния подвиг на Рада създали народна песен,която се е пеела на седенки и вечеринки.

Рада татари думала:
Не ни в село влизайте,
Наше е село чумаво.
Татари вяра хванали
И се назад върнали.

  Под името Хорски дол туристическото дружество съществува до 1955г. Тогава се преименува на ТД Патлейна. В продължени е на 15 години председател на дружеството е Йордан Станев,който успява да издейства построяването на хижа Патлейна.Строителството е започнато през 1963г. с доброволния труд на жителите на града и средства от самооблагането.Открита е на 19.01.1969г.

  Председатели на дружеството са били:Стефан Маринов,Никола Първанов, Петър Бодуров,Радко Радев,Слави Дяков,Васил Василев,Белчо Братоев, Ирина Димова и Белчо Братоев. От 2012г. председател на туристическото дружество е Тодор Серафимов. Най-плодотворен е периода 1970-1980г.,когато председател е Петър Бодуров,а секретар Пенчо Петров.Подобрена е материалната база.Освен хижа Патлейна, туристите отсядат в хижа Тича и преводната база на язовира.Към предприятията, учрежденията и училищата в града се изграждат клубове по туризъм. Ентусиазираните туристи от Велики Преслав ежегодно преминават по високите върхове на българските планини и познават всяко кътче от Преславско-Драгоевска планина.

  Активисти на дружеството през годините са:Петър Кирилов,Иван Колев, Пенчо Чалъков,Донка Велева,Величко Бодуров,Красен Иванов,Пенчо Петров,Любен Иванов,Юлия Радославова, Белчо Братоев,Донка Ганева,Антоанета Димитрова,Румен Райков, Христина Минева, Тодор Серафимов,Красимира Димитрова,Венцислав Бозаджиев.
На тържествената церемония по случай 85 години туризъм във Велики Преслав господин Петко Стойнов началник отдел „Организация и Координация”в БТС връчи плакет на ТД Патлейна и удостои с почетен знак на БТС „Алеко Константинов” изявени деятели, допринесли за развитието на града: Белчо Братоев, Пенчо Петров, Петър Бодуров, Антоанета Димитрова, Донка Ганева. Съюзът присъди още 32 отличия на активисти в ТД Патлейна. За изключителни заслуги кметът Димо Бодуров удостои с грамота и вимпел Белчо Братоев, дългогодишен активен деятел и председател на ТД Патлейна. На юбилея бе съобщено и решението на преславски общински съвет за предоставяне на база която ще се преустрои в туристическа спалня. Със средства на общината,с предоставени 10 000 лв., легла, чаршафи и одеяла от БТС и с доброволния труд на преславските туристи. За 90 годишния юбилей, туристическата спалня  посрещна гостите на града.

  ТД „Патлейна” поддържа дружески връзки с ТД „Никола Симов” от гр.Търговище,ТД  „Мадарски конник ”гр.Шумен,ТД „Добротица”гр.Добрич, ТД „Черноморски простори”гр.Варна.